All­rum & kök i cent­rum

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea: Ett mo­dernt hus där kök och all­rum är i cent­rum.

Leva & Bo - - Husguide -

Pris:

Vil­la Kor­nett. My­resjö­hus. 1,5. 169 kvadrat­me­ter.

Här går rum­men att pla­ce­ra li­te ef­ter be­hov. Öp­pet upp till nock i var­dags­rum­met, nå­got som ger en spe­ci­ell käns­la. Kök från dans­ka HTH med vit­va­ror från Si­e­mens in­går i stan­dard­ut­fö­ran­det. Bad­rums­in­red­ning från Ve­dum. Lyx­i­ga­re köks- och bad­rums­in­red­ning. Sol­cell­spa­ket från Ni­be. Från cir­ka 3 000 000 kro­nor med to­ta­lent­re­pre­nad. my­resjö­hus.se

Ex­em­pel på till­val: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.