Med stor tak­ter­rass

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Stil. Ek­sjö­hus. 2 plan, 6 rum och kök. 157 kvadrat­me­ter. � Hus i mo­dern stil med li­te an­norlun­da ut­se­en­de. Många vinklar och vrår. Ovan­på car­por­ten har finns en här­lig tak­ter­rass som man når från det sto­ra all­rum­met på den öv­re vå­ning­en. Här finns ock­så en stor kläd­kam­ma­re. Kök från Ve­dum och ­vit­va­ror från Mi­e­le in­går i stan­dardut­fö­ran­det. Oli­ka pa­ket att väl­ja mel­lan om man vill för­bätt­ra stan­dard­lös­ning­en. Central­damm­su­ga­re går att väl­ja, liksom oli­ka bras­ka­mi­ner. Lyx­i­ga gar­de­ro­ber och in­ner­dör­rar går att väl­ja till. Cirka­pris 3 020 000 kro­nor, då in­går in­te tomt el­ler kost­nad för bygg­her­ren. In­te hel­ler ut­vän­dig mål­ning.

Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

ek­sjo­hus.se.

LE­VA&BO •

MO­DERN STIL. Tak­ter­ras­sen nås från det sto­ra ­all­rum­met på den öv­re vå­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.