Tim­mer­hus i ny de­sign

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Bergs­hol­men. Jörn­trä­hus. 2, an­tal rum kan va­ri­e­ra. 366 kvadrat­me­ter. � Ett spril­lans nytt hus som kom­mer i bruk un­der näs­ta år. Bergs­hol­men är ett tim­mer­hus med en helt ny de­sign, och där plan­lös­ning­en för den svens­ka mark­na­den än­nu in­te är fär­dig. Kök från Electro­lux ho­me som stan­dard, bad­rums­in­red­ning in­går in­te. Lyx­i­ga­re kök el­ler golv. El­ler ­föns­ter om man vill ha ett an­nat ut­fö­ran­de. Byggsats i grundut­fö­ran­de, från 1,9 mil­jo­ner kro­nor.

Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

jorn­tra­hus.se.

STORT HUS. Bergs­hol­men är ett nytt hus på he­la 366 kvadrat­me­ter som kom­mer i bruk un­der 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.