Stor ve­ran­da på fram­si­dan

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Vil­la Väs­ter­går­den. Vår­går­da­hus. 2, för­de­la­de på 5 rum och kök. 163,1kvadratm­ter. � En herr­gårds­lik­nan­de vil­la in­spi­re­rad av New Eng­land-sti­len med lig­gan­de pa­nel och en täckt ve­ran­da längs he­la fram­si­dan. På den öv­re vå­ning­en lig­ger tre sov­rum, all­rum och bad­rum samt ett ­dres­sing­room. Kök från Ve­dum och vit­va­ror från ­Si­e­mens in­går som stan­dard, liksom golv­vär­me och vär­me­pump.

Ex­em­pel på till­val:

Lyx­i­ga­re kök och bad­rum, vit­va­ror och golv. An­nat fa­sad­ma­te­ri­al och tak. Nyc­kel­fär­digt från cir­ka 2 787 000 kro­nor. var­gar­da­hus.se.

Pris: Mer in­fo:

TVÅPLANSHUS. Det går att få ett ex­tra sov­rum på bot­ten­vå­ning­en ge­nom att de­la av det sto­ra all­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.