Prak­tiskt hus i val­fri stor­lek

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Tru­ba­du­ren 126. Väst­kustvil­lan. 1 plan med 5 rum och kök. 125 kvadrat­me­ter. � Ett prak­tiskt hus i vin­kel som går att få i oli­ka stor­le­kar. De mind­re sov­rum­men lig­ger i en del av hu­set som ock­så har ett all­rum och dusch­rum. Kök från Mar­bo­dal och vit­va­ror från Si­e­mens in­går som stan­dard, liksom golv från Tar­kett. Lyx­i­ga­re kök och vit­va­ror. ­Föns­ter­bän­kar i ek el­ler na­tursten. Bras­ka­min, ­central­damm­su­ga­re och jacuz­zi. Från 1 313 400 kro­nor för byggsats, nyc­kel­fär­digt från 2 670 000 kro­nor. Pri­ser­na gäl­ler kring Gö­te­borg. vast­kustvil­lan.se

Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

HÄR­LIG VÄR­ME. Bras­ka­min går att väl­ja som ­till­val, liksom central­damm­su­ga­re och jacuz­zi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.