Högt i tak

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Spo­ven. Fis­kar­he­den­vil­lan. 2, för­de­la­de på 6 rum och kök. 208,6 kvadrat­me­ter. � Klassiskt hus med mo­dern käns­la. Hu­set har ex­tra högt i tak, 2,6 me­ter. Sto­ra föns­ter. Kök från Bal­lings­löv med vit­va­ror från Si­e­mens in­går som stan­dard. Oli­ka ty­per av ve­ran­dor, takte­gel­pan­nor och färg och kva­li­tet på pa­nel. Lyx­i­ga­re köks- och bad­rums­in­red­ning. Ba­stu. Från 1 553 000 kro­nor som byggsats. fis­kar­he­den­vil­lan.se.

Ex­em­pel på till­val:

Pris: Mer in­fo:

STO­RA FÖNS­TER. Spo­ven är ett klassiskt hus med en mo­dern käns­la. Oli­ka ty­per av ve­ran­dor kan väl­jas som till­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.