Går att få som sten­hus

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Vil­la Röd­ha­ken. Fis­kar­he­den­vil­lan. 2 med to­talt 6 rum och kök. 182,6 kvadrat­me­ter. � Ett tra­di­tio­nellt hus med sto­ra föns­ter i en­trépla­net och ex­tra tak­höjd. Kök från Bal­lings­löv in­går som stan­dard liksom ­vit­va­ror från Si­e­mens. ­Par­kett­golv i ek i al­la rum. De fles­ta av hu­sen från Fis­kar­he­den­vil­lan går även att få som sten­hus. Oli­ka ty­per av takte­gel går att väl­ja mel­lan, liksom oli­ka ty­per av ve­ran­dor och bal­kong­er. Någ­ra and­ra till­val är ­lyx­i­ga­re kök, bad­rum och vit­va­ror. Som byggsats, från 1 343 000 kro­nor. fis­kar­he­den­vil­lan.com.

Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

FLEX­I­BELT. Här går det att gö­ra om plan­lös­ning­en och flyt­ta el­ler sät­ta upp väg­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.