Vin­kel­hus

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Trend 112. Hu­dik­hus. 1 med 3 sov­rum och kök. 98,8 kvadrat­me­ter. � Vin­kel­hus i trä med sto­ra föns­ter­par­ti­er ger ett ljus all­rum, där kö­ket ock­så lig­ger. Här kan du ex­em­pel­vis väl­ja vil­ket kök du vill ha från val­fri till­ver­ka­re, Hu­dik­hus le­ve­re­rar en­dast stom­men till hu­set. Men det går ex­em­pel­vis att få oli­ka ty­per av föns­ter. Från 870 600 kro­nor för byggsat­sen. Hus­mon­te­ring, vvs, el, kök och plat­ta på mar­ken in­går ej i pri­set. hu­dik­hus.se

Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

STOR AL­TAN. Trend 112 är ett kom­pakt pla­ne­rat hus som pas­sar på de fles­ta plat­ser. Här finns möj­lig­het att ska­pa en vind­skyd­dad ute­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.