Flex­i­bel plan­lös­ning

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Vil­la Sa­ga. Älvs­by­hus. 1,5 plan, 4 rum och kök. In­red­nings­bar vind. 125,8 kvadrat­me­ter. � Sov­rum­met på bot­ten­vå­ning­en kan tas bort för att få stör­re var­dags­rum. Den öv­re vå­ning­en är in­red­nings­bar. Bosch vit­va­ror in­går i stan­dard­pa­ke­tet. Lyx­i­ga­re kök, in­fäll­da spot­lights, ga­vel­bal­kong och hel­gla­sad föns­ter­dörr till al­ta­nen. Från 1 796 600 kro­nor, grund och mon­te­ring in­går. alv­sjö­hus.se.

Ex­em­pel på till­val:

Pris: Mer in­fo:

VIN­KEL­HUS. Vil­la Sa­ga ­pas­sar till en li­ten tomt. ­Ute­plat­sen lig­ger i skyd­dat läge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.