”Vi kän­ner att det är vik­tigt att bo in oss och man kom­mer he­la ti­den på nya pro­jekt när be­ho­ven änd­ras”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Vi kän­ner att det är vik­tigt att bo in oss och man kom­mer he­la ti­den på nya pro­jekt när be­ho­ven änd­ras, men vi tar en sak i ta­get och stres­sar in­te. Vi vill hin­na med vår dot­ter ock­så, sä­ger Mi­kae­la.

FA­MIL­JEN HAR PLA­NER på att öpp­na upp till nock i matrum­met för att få mer rymd i rum­met, samt ­re­no­ve­ra vin­den.

– Tv-rum­met som lig­ger bakom hal­len är ett av de mind­re pro­jek­ten i hu­set. Väg­gar­na som ti­di­ga­re var rö­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.