Mi­nestro­ne med grönkål

Leva & Bo - - Gott & Mustigt -

6 por­tio­ner • 200 g tor­ka­de can­nel­li­ni– el­ler

vi­ta bö­nor • 200 g pan­cet­ta el­ler rökt

sid­fläsk • 2 röd­lö­kar • 3 vit­löks­klyf­tor • 2 mo­röt­ter • 2 stjäl­kar sel­le­ri • ½ fänkåls­stånd • 1 zuc­chi­ni • 1 ½ dl röd­vin • 5 dl kyck­ling­bul­jong • 2 bur­kar cock­tail­to­ma­ter à 400 g • 200 g grönkål, man­gold el­ler

svart­kål, med stjälk • 50 g spa­get­ti i små­bi­tar • 1 kru­ka ba­si­li­ka • salt • ny­mald pep­par Till ser­ve­ring: • oliv­ol­ja • pe­co­ri­no el­ler par­me­sa­nost

1

Blöt­lägg bö­nor­na i kallt vat­ten en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en. Ko­ka bö­nor­na mju­ka i nytt vat­ten i cir­ka 1 tim­me. Häll av kok­vatt­net, men spa­ra det för späd­ning av sop­pan.

Skär pan­cet­tan i fi­na tär­ning­ar. Ska­la och hac­ka lök och vit­lök. Ska­la mo­röt­ter­na och skär i fi­na tär­ning­ar, strim­la sel­le­rin och hac­ka fänkå­len. Skär zuc­chi­nin fy­ra gång­er på läng­den och ski­va den.

Fräs pan­cet­ta, lök, vit­lök, mo­röt­ter, sel­le­ri och fänkål. Låt frä­sa ut­an att det tar färg på svag vär­me med loc­ket på glänt, cir­ka 20 mi­nu­ter. Rör då och då.

Till­sätt vin, bul­jong, to­ma­ter och zuc­chi­ni och fort­sätt sju­da i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Till­sätt kål, bö­nor och pas­ta. Fort­sätt att ko­ka tills pas­tan är fär­dig­kokt. Späd med bö­nor­nas kokvat­ten om sop­pan är för tjock.

Vänd ner ba­si­li­kab­lad och sma­ka av med salt och pep­par. Låt var och en smak­sät­ta sin sop­pa med li­te oliv­ol­ja och grov­ri­ven ost.

2 3 4 5 6

MI­NESTRO­NE. En mus­tig och matig bondsop­pa som vär­mer gott un­der hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.