Pum­pagnoc­chi med sal­via & äpp­le

Leva & Bo - - Gott & Mustigt -

6 por­tio­ner • 400 g pum­pa • 600–700 g po­ta­tis av mjö­lig sort • 1 msk oliv­ol­ja • ½ tsk salt • cir­ka 4 dl ve­te­mjöl Sal­vi­a­smör: • 100 g smör • 1 fin­tär­nat äpp­le • cir­ka 30 färs­ka sal­vi­ab­lad Till ser­ve­ring: • sal­vi­a­smör • ny­mald svart­pep­par • pe­co­ri­no el­ler par­me­sa­nost

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Skär pum­pan i bi­tar. Ska­la po­ta­ti­sen och skär i bi­tar. Lägg allt på en plåt med bak­plåts­pap­per och ring­la över oliv­ol­ja. Ros­ta i mit­ten av ug­nen tills allt är mjuk i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Pres­sa den var­ma po­ta­ti­sen och pum­pan ge­nom en po­ta­tis­press di­rekt i en bun­ke el­ler på mjö­lat bord. Kryd­da med salt och ar­be­ta in mjö­let, li­te i ta­get, tills de­gen blir slät och fast. Ex­akt hur myc­ket mjöl som be­hövs be­ror på po­ta­ti­sen. Vi­ra in de­gen i plast­fo­lie och låt den vi­la i ky­len i någ­ra tim­mar.

Rul­la ut de­gen på mjö­lat bord till fing­er­tjoc­ka läng­der. Skär läng­der­na i 2 cen­ti­me­ter bre­da bi­tar. Tryck var­je bit mot en gaf­fel. Lägg den fär­di­ga gnoc­chin på lätt mjö­lat bord.

Ko­ka upp sal­tat vat­ten i en trak­tör­pan­na. Låt se­dan gnoc­chin sju­da på svag vär­me i cir­ka 4 mi­nu­ter. Ko­ka den i om­gång­ar. Rör för­sik­tigt då och då så att klim­par­na in­te fast­nar i varand­ra. De är fär­di­ga så snart de fly­ter upp till ytan.

Lyft upp gnoc­chin med hål­slev och låt dem rin­na av väl.

Sal­vi­a­smör: Smält smör och blan­da i äp­pel­tär­ning­ar och sal­via­blad. Låt frä­sa ihop nå­gon mi­nut tills sal­vi­an är fra­sig.

Ser­ve­ra gnoc­chin med sal­vi­a­smö­ret och dra över någ­ra varv med pep­par­kvar­nen. Top­pa med ny­ri­ven pe­co­ri­no el­ler par­me­san.

1 2 3 4 5 6 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.