Var hit­tar jag ta­pe­ten?

Hej, jag fast­na­de för en vac­ker ta­pet i LE­VA&BO den 28 feb­ru­a­ri 2015, men har rå­kat slänga tid­ning­en. Kan ni hjäl­pa mig att hit­ta den? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NA

Det bör va­ra den­na vack­ra ta­pet: Fo­to­ta­pe­ten Wild in my gar­den är form­gi­ven av Li­sa Bill­vik och kos­tar 369 kro­nor per kvadrat­me­ter, Pho­to­wall.

VACK­RA VÄG­GAR. Här­ligt mönst­rad ta­pet från Pho­to­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.