”Vå­ra sti­lar har växt ihop”

Eve­li­na och Mar­cus sål­de näs­tan allt de äg­de för att kun­na in­re­da den nya lä­gen­he­ten. – Vå­ra sti­lar har växt ihop un­der åren. Nu är vi bå­da väl­digt för­tjus­ta i skan­di­na­visk de­sign, fram­för allt dansk, sä­ger Eve­li­na. Här bor: Hem­met:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Eve­li­na, 26, och Mar­cus, 27.

Eve­li­na stu­de­rar till folk­häl­so­pe­da­gog, Mar­cus job­bar på in­du­stri som CNC-ope­ra­tör.

En tvåa på 60 kvadrat­me­ter i Karls­hamn.

Hem­met: Instagram:

eve­li­naer.

1

3 TON I TON Sov­rum­met har säng­klä­der från Ikea och Hem­tex. Kru­ka från Db­kd. VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.