SÖT SOCKERBAGARE

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

El­sa Beskow-kol­lek­tio­nen i de­sign av Cat­ha­ri­na Kip­pel har fått ett nytt mo­tiv. Soc­ker­ba­ga­ren som ba­kar ka­kor mest he­la da­gen finns nu bland an­nat på mug­gar, 235 kro­nor, De­sign house Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.