Du­ka för höst­mid­dag

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

i rost­fritt stål, 16 de­lar, 699 kro­nor, Åh­léns. Mönst­rad i bo­mull, 69 kro­nor, El­los. från Ja­mie Oli­ver, 49 kro­nor för två, Rus­ta. med möns­ter i guldde­kor, 129 kro­nor, La­ger­haus. med möns­ter av rönn­bär, 139 kro­nor, La­ger­haus. ur till­fäl­li­ga kol­lek­tio­nen Svär­tan, 32 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 299 kro­nor, Ikea. i mar­mor, 99 kro­nor för ett två, Gra­nit. Vac­ker 199 kro­nor, H&M ho­me. Shell te­a­light i mäs­sing från De­sign­house ­Stock­holm, 595 kro­nor, Län­na mö­b­ler. Bei­ge 137 × 250 cen­ti­me­ter, 599 kro­nor, El­los.

Skål

lin­ne­duk,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.