”Nu har vi glömt allt job­bigt”

Här bor:

Leva & Bo - - Shopping -

Ra­mo­na, 35, och Rasmus, 34, med bar­nen The­o­dor, 5, och Con­stan­tin, 3.

Ra­mo­na är danspe­da­gog och Rasmus job­bar med sä­ker­het.

I hus byggt i bör­jan av 1900-ta­let i Väx­jö. Hu­set är på cir­ka 300 kvadrat­me­ter in­klu­si­ve käl­la­re.

Gör: Bor:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.