LI­TE VAT­TEN VAR­JE VEC­KA ÄR LA­GOM

Leva & Bo - - Trädgård -

2Kak­tu­sar är of­ta i per­fekt form och stor­lek när vi kö­per dem, men kan ibland växa för myc­ket på höj­den el­ler bli miss­fär­ga­de. Om kak­tu­sen har vatt­nats ore­gel­bun­det kan den få en ojämn form.

– Bör­ja i stäl­let med att vatt­na re­gel­bun­det, då kan den rä­ta till sig och få en li­te jäm­na­re form. En li­ten mängd vat­ten en gång i vec­kan är of­ta la­gom, me­nar Bos­se Rapp­ne.

– Om kak­tu­sen haft en sval vin­ter­vi­la blom­mar ­kak­tu­sen på vå­ren och blir otro­ligt vac­ker, där­för kan det va­ra värt att spa­ra en kak­tus även om den ser li­te trist ut.

Om kak­tu­sen bli­vit för stor att ha in­om­hus kan den plan­te­ras ut, men den kla­rar in­te den svens­ka ­vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.