GÅR ATT KLIP­PA AV

Leva & Bo - - Trädgård -

5Har din kant­dra­ce­na, som från bör­jan var ett li­tet träd som pas­sa­de ­per­fekt i fönst­ret, vux­it sig till oa­na­de höj­der?

– Den kan klip­pas av mitt på stam­men, välj själv hur hög du vill att den ska va­ra. Det kan ta li­te tid, men ef­ter ett tag kom­mer nya små skott.

En­ligt Bos­se Rapp­ne kan du även plan­te­ra om de­len du klippt av i en kru­ka.

– Har man tur får den röt­ter och väx­er till sig, sä­ger han.

PÅ STAM. Kant­dra­ce­nan med si­na spet­si­ga, spre­ti­ga blad till väns­ter. På bil­den syns ock­så bland an­nat ­ele­fan­tö­ra, kak­tus och svä­mor­s­tunga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.