BE­HÖ­VER STÅ SVALT

Leva & Bo - - Trädgård -

6Om ditt fi­kon­träd bli­vit kalt och ald­rig får någ­ra fi­kon be­ror det tro­li­gen på att trä­det in­te har fått sin vin­ter­vi­la, me­nar Bos­se Rapp­ne.

– Trä­det mås­te stå svalt ett par må­na­der un­der vin­tern, i cir­ka 10 gra­der. Det är näm­li­gen då trä­dets blo­man­lag bil­das.

– Bäst är om du har en in­gla­sad ­bal­kong el­ler ett ute­rum där trä­det kan stå un­der ­vin­tern. Sam­ma prin­cip gäl­ler för oliv­träd.

VIN­TER­VI­LA. Fi­kon­trä­det står gär­na i ett ute­rum un­der vin­tern.

FRUKT. När trä­det sköts som det ska kom­mer fi­ko­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.