Puf­fad torsk­rygg med to­mat­sal­sa

Leva & Bo - - Läcker Höstmat -

4 por­tio­ner • 4 bi­tar torsk­rygg el­ler an­nan vit

fisk, à 150 g • ½ li­ter mat­ol­ja • ci­tron­klyf­tor till ser­ve­ring Fri­tyrsmet: • 2 dl öl el­ler mi­ne­ral­vat­ten • 2 dl ve­te­mjöl • ½ tsk bikar­bo­nat • ½ tsk salt To­mat­sal­sa: • 10–15 små färsk­po­ta­ti­sar • 1 li­ter körs­bärsto­ma­ter (gär­na

i oli­ka färg) • 1 msk to­mat­puré • 1 msk fly­tan­de ho­nung • 1 msk vit bal­sam­vi­nä­ger • ½ dl oliv­ol­ja • 1 knip­pe gräslök • 1–2 blad hac­kad färsk spansk

kör­vel el­ler 12 tsk tor­kad • 50 g ärt­skott • salt och ny­mald svart­pep­par

Skrub­ba po­ta­ti­sar­na till to­mat­sal­san och ko­ka dem mju­ka i lätt­sal­tat vat­ten. Häll av vatt­net och låt dem sval­na. De­la to­ma­ter­na i kvar­tar och lägg dem i en stor skål. Blan­da ned to­mat­puré, ho­nung, vi­nä­ger och oliv­ol­ja. Blan­da or­dent­ligt, gär­na med hän­der­na. Hac­ka gräslö­ken. Lägg i gräslök, spansk kör­vel och ärt­skott. Ski­va ned färsk­po­ta­ti­sen i bun­ken, sal­ta och pepp­ra ef­ter smak. Ställ åt si­dan. (Sal­la­den är go­dast att ser­ve­ra rumstem­pe­re­rad.)

Blan­da in­gre­di­en­ser­na till fri­tyrs­me­ten till en pann­kakslik­nan­de smet.

Skär fisk­bi­tar­na i ku­ber, cir­ka 3×3 cen­ti­me­ter. Dop­pa bi­tar­na i fri­tyrs­me­ten.

Het­ta upp ol­jan i en ka­strull till cir­ka 180 gra­der. Kon­trol­le­ra tem­pe­ra­tu­ren ge­nom att läg­ga i en li­ten bröd­bit el­ler en klick fri­tyrsmet. När brö­det el­ler sme­ten får en fin gyl­le­ne färg är tem­pe­ra­tu­ren la­gom.

Lägg ned fisk­bi­tar­na, någ­ra åt gång­en, i den var­ma ol­jan. Fri­te­ra bi­tar­na gyl­len­bru­na i 23 mi­nu­ter. Ta upp dem med en hål­slev och låt rin­na av på hus­hålls­pap­per. Ser­ve­ra om­gå­en­de till­sam­mans med to­mat­sal­sa och ci­tron­klyf­tor.

1 2 3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.