Vilt­färs­bif­far med ling­on & sel­le­ri- & po­ta­tisstomp

1

Leva & Bo - - Läcker Höstmat -

4 por­tio­ner • 400 g vilt­färs, av till ex­em­pel älg

el­ler vild­svin • 200 g fläsk­färs • 1 ½ kalv­bul­jong­tär­ning • ½ dl vat­ten • 1 tsk tim­jan • 1 msk vit bal­sam­vi­nä­ger • 1 ny­pa strö­soc­ker • 2 ägg • ½ ri­ven gul lök • 1 dl visp­gräd­de • ½ dl strö­bröd • 1 tsk salt • ny­mald svart­pep­par • smör till stek­ning Sel­le­ri- och po­ta­tisstomp: • 600 g rot­sel­le­ri • 400 g po­ta­tis • ½ dl oliv­ol­ja • ½ pa­ket bacon, cir­ka 70 g • ½ dl fin­hac­kad per­sil­ja • salt och ny­mald svart­pep­par Till­be­hör: • 2 dl frys­ta ling­on • smör Gar­ne­ring: • blad­per­sil­ja

Blan­da vilt-­och fläsk­färs i en bun­ke. Smu­la ned bul­jong och rör ned res­ten av in­gre­di­en­ser­na. Låt fär­sen sväl­la i ky­len i 20 mi­nu­ter.

Gör un­der ti­den stom­pet. Ska­la rot­sel­le­ri och po­ta­tis och skär i bi­tar. Ko­ka rot­sel­le­rin i 10 mi­nu­ter i sal­tat vat­ten. Lägg ned po­ta­ti­sen och ko­ka i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter. Häll av vatt­net och ånga av rot­sa­ker­na. Mo­sa dem se­dan med en po­ta­tisstomp och rör ned oliv­ol­ja.

Skär bacon i små tär­ning­ar och fräs dem knap­ri­ga i en stek­pan­na. Låt rin­na av på hus­hålls­pap­per.

Blan­da ned bacon och per­sil­ja i stom­pet, sal­ta och pepp­ra.

For­ma fär­sen till cir­ka 12 mind­re bif­far, stek i om­gång­ar i smör, i 35 mi­nu­ter per si­da på me­del­vär­me. Håll dem var­ma un­der fo­lie el­ler i ug­nen på 100 gra­der.

Fräs ling­o­nen i smör i sam­ma stek­pan­na som du stek­te bif­far­na. Häll ling­o­nen över bif­far­na. Ser­ve­ra med sel­le­ri­och po­ta­tisstom­pet och gar­ne­ra med per­sil­ja.

2 3 4 5 6

MER GOTT. Re­cep­ten är häm­ta­de ur Ernst Kir­ch­s­te­i­gers ”I det enk­la bor det go­da” (Bon­ni­er fak­ta).

KLAS­SI­KER. Bif­far med ling­on och po­ta­tisstomp. Li­te fläsk­färs i vilt­färs­bif­far­na gör att de blir saf­ti­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.