Ci­tron­ma­räng­ka­kor

Leva & Bo - - Läcker Höstmat -

25–30 ka­kor Mör­deg: • 250 g rumstem­pe­re­rat smör • 1 dl strö­soc­ker • 2 äggu­lor • 5 dl ve­te­mjöl Fyll­ning: • 4–5 msk le­mon curd • ½ dl hac­ka­de pi­sta­genöt­ter Ma­räng: • 2 ägg­vi­tor • 1 ½ dl strö­soc­ker Värm ug­nen till 175 gra­der. Knå­da el­ler kör al­la in­gre­di­en­ser till mör­de­gen i en mat­be­re­da­re. De­la se­dan de­gen i fy­ra de­lar och rul­la dem till långa rul­lar på ett lätt mjö­lat bak­bord. Lägg mör­degs­rul­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Plat­ta till de­gen och gör ett längs­gå­en­de spår med hjälp av en te­sked mitt på rul­lar­na. Klic­ka li­te le­mon curd i spå­ret.

Vis­pa ägg­vi­tor­na med ½ dl soc­ker tills sme­ten är blank och fast. Blan­da för­sik­tigt i res­ten av sock­ret. Bred el­ler sprit­sa ma­rängs­me­ten ovan­på le­mon cur­den och strö över pi­sta­genöt­ter­na.

Gräd­da ka­kor­na längst ned i ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter. Låt sval­na nå­got och skär se­dan läng­der­na till la­gom sto­ra ka­kor.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.