Vå­gar jag må­la mörkt?

Hej, jag äls­kar verk­li­gen de mör­ka fär­ger­na som är po­pu­lä­ra nu och är su­gen på att må­la väg­gen i en mörk färg men vet in­te om jag vå­gar. Har ni någ­ra tips på fär­ger och vad man ska tän­ka på? Tänk­te gö­ra det själv så ta­pet är in­te ak­tu­ellt, det ver­kar för

Leva & Bo - - Fråga Oss - JO­SE­FIN

Du ska in­te va­ra rädd för att pro­va, mör­ka fär­ger ger en lugn och fin käns­la och med myc­ket belys­ning så kom­mer det att kän­nas my­sigt, in­te mörkt. Kol­la hur fint vår in­re­da­re Ma­ria Nor­din gjor­de med väg­gar och mö­b­ler ton i ton, ett en­kelt och smart tips om du har någ­ra mö­b­ler du kan må­la om sam­ti­digt. Om du vill så räc­ker det att ploc­ka upp vägg­fär­gen i någ­ra de­tal­jer, gär­na minst tre. Den här vack­ra vägg­fär­gen he­ter Mou­les och kom­mer från Alcro.

BLÅTT. Vägg­fär­gen som var med i LE­VA & BO num­mer 39 he­ter ­Mou­les och kom­mer från Alcro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.