”Vår stil är klas­sisk och ele­gant”

Lug­na, lju­sa fär­ger och en ro­man­tisk tidlös stil hit­tar du i Em­ma och Da­ni­els ny­bygg­da vil­la i Ble­kinge. Fa­vo­rit­sa­ker­na kom­mer från Svenskt tenn! Här bor: Gör:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Em­ma, Da­ni­el och Wil­ma, 5. Em­ma är säl­ja­re på MQ, Da­ni­el är fot­bolls­spe­la­re och lä­ra­re. Vitt, put­sat hus på 200 kvadrat­me­ter i Söl­vesborg i Ble­kinge. em­ma­owil­ma.

Hu­set: Instagram:

1 LJU­SA RUM

Hu­set ge­nom­sy­ras av mju­ka ­fär­ger. Tex­tili­er i form av mat­tor och kud­dar ger en my­sig käns­la.

2 FIN DE­SIGN

”Vi gil­lar vac­ker och tidlös de­sign. Fa­vo­rit­bu­ti­ken är Svenskt tenn, vå­ra fi­nas­te sa­ker kom­mer där­i­från.” INGLASAT

”Vi bygg­de hu­set 2009. I år har vi byggt till en glas­ve­ran­da. De sto­ra fönst­ren ger ett här­ligt ljusin­släpp.”

3 ÖP­PET Plan­lös­ning­en är öp­pen och gör att hu­set känns luf­tigt. VI­SA DITT HEM! Vill du ock­så vi­sa upp ditt hem i LE­VA&BO? Mej­la di­na bäs­ta bil­der på ditt hem, och en bild på dig själv till oss! Har du instagram? Glöm in­te att skic­ka med adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.