PER­FEKT FORM

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Va­sen Om­bria i sten­gods från Kähler blir en fa­vo­rit­vas med sin prak­tis­ka form. Finns i fle­ra fär­ger, 449 kro­nor, Royal­de­sign.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.