FINNS I FLE­RA FÄR­GER

Leva & Bo - - Blommande Höst - KÄL­LOR: BLOMSTERFRÄMJANDET

ÅÅFa­milj: Ges­ne­ri­a­ce­ae,

glox­i­nia­väx­ter. ÅÅFärg: Ny­an­ser av röd, vit,

vi­o­lett, blå och ro­sa. ÅÅI Kor­nett­blom­man blom­mar från ti­dig vår till sen höst, det är ock­så un­der den­na pe­ri­od man kan hit­ta den i bu­ti­ker­na. ÅÅSköt­sel: Lättod­lad och blom­vil­lig. Jor­den ska hål­las lätt fuk­tig, dock får blom­man in­te stå blött. Stänk av kallt vat­ten på bla­den kan ge fu­la fläc­kar. Un­der

bu­tik:

vin­tern hålls jor­den nå­got tor­ra­re. Svag nä­ring ges varan­nan vec­ka un­der som­mar­halv­å­ret. Vill om­plan­te­ras var­je vår, gär­na i sand­blan­dad kruk­väx­tjord av bra ­kva­li­tet. Klipp av över­blom­ma­de stäng­lar med sax för att in­te ska­da väx­ten. ÅÅPla­ce­ring: Pla­ce­ra ljust som­mar­tid, men skug­ga från den star­kas­te so­len. Vin­ter­tid so­ligt.

I PLÅTBURK. En ro­sa ­kor­nett­blom­ma plan­te­rad i en plåtburk. BLÅLILA. Här syns en ­kor­nett­blom­ma i en här­lig, djupt blålila kulör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.