”Vi vil­le ha till­ba­ka hu­sets charm”

Högt i tak, sto­ra föns­ter och en här­lig in­ner­gård gjor­de att Em­ma och Andre­as föll för rad­hu­set i Nykö­ping. Med en mix av gam­malt och nytt har de ska­pat sitt dröm­hem.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text TI­NA ÅGREN Foto CE­CI­LIA MÖLLER Sty­ling EM­MA OLAI

RAD­HU­SET I CEN­TRA­LA Nykö­ping var mind­re än Em­ma och Andre­as ha­de tänkt sig och ut­an träd­gård. Men de gil­la­de käns­lan av stads­rad­hus med högt i tak, sto­ra föns­ter och en char­mig in­ner­gård. Dess­utom var det cen­tra­la lä­get ett stort plus ef­tersom bå­da pend­lar och le­ta­de ef­ter ett hus nä­ra sta­tio­nen.

– Vi ha­de le­tat i över ett år när det här dök upp, be­rät­tar Em­ma. Det fanns mas­sor som be­höv­des gö­ras med hu­set, men vi såg po­ten­ti­a­len un­der la­mi­nat­golv, svam­pa­de väg­gar och li­la ka­kel, nå­got som ing­en an­nan gjor­de.

ATT TI­DI­GA­RE ÄGA­RE ha­de gått all in på 90-tal­s­käns­la i al­la rum var in­te nå­got som av­skräck­te Em­ma och Andre­as. Färg­gla­da väg­gar och plast­mat­tor har bytts mot en lugn och har­mo­nisk in­red­ning och hu­set har fått en helt ny stil.

– Vi re­no­ve­ra­de som gal­ning­ar i sex vec­kor in­nan vi

BOR I RADHUS

1 3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.