Svart­rots­ska­gen med tång­ka­vi­ar

Leva & Bo - - Grönt & Gott -

Tång­ka­vi­ar på­min­ner om sten­bits­rom och till­sam­mans med svar­t­röt­ter sak­nar man ingen­ting från en tra­di­tio­nell ska­gen­rö­ra. Ser­ve­ra rö­ran på sam­ma vis som ska­gen, till ex­em­pel på knäc­ke, smör­stekt to­ast el­ler med avo­ka­do. 4–5 dl • 300–350 g svar­t­röt­ter • 2 ½ msk ma­jon­näs • 1 ½ dl so­ja-crè­me fraiche • 1 msk fär­skri­ven pep­par­rot • 3 msk hac­kad röd­lök • ½ dl hac­kad dill • 50 g röd tång­ka­vi­ar • ½ krm cay­enn­pep­par • salt

Ska­la svar­t­röt­ter­na, lägg dem vart­ef­ter i vat­ten med pres­sad ci­tron så mörk­nar de in­te.

Ko­ka svar­t­röt­ter­na mju­ka, men in­te mo­si­ga, i lätt­sal­tat vat­ten. Låt rin­na av no­ga.

Skär svart­röt­ter­na me­ter långa bi­tar.

Blan­da ma­jon­näs, crè­me fraiche, pep­par­rot, lök, dill, tång­ka­vi­ar och pep­par. Vänd ner svart­ro­ten och sma­ka av med salt.

1 2 3 4

i 1–2 cen­ti-

TILL­BE­HÖR. Ser­ve­ra rö­ran på knäc­ke­bröd. Top­pa med hac­kad röd­lök, dill och ci­tron­klyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.