Skånsk se­naps­biff med tim­jan­lök

1 2

Leva & Bo - - Grönt & Gott -

Pann­biff av quorn får en mju­ka­re kon­si­stens än tra­di­tio­nell pann­biff av kött­färs. 4 por­tio­ner • 1 li­ten gul lök • 300 g ti­nad quorn­färs • 1 dl hac­kad per­sil­ja • ½ tsk salt • 1 krm pep­par • 1 ägg • 1 tsk grön­saks­fond • 1 tsk wor­ces­tershire­sås • 2 msk grov skånsk se­nap • 150 g kokt mjö­lig po­ta­tis • smör el­ler ve­ge­ta­bi­liskt

mar­ga­rin till stek­ning Tim­jan­lök: • cir­ka 600 g gul lök • 3 msk raps­ol­ja • 2 la­ger­blad • ½ msk tim­jan • salt och ny­mald pep­par

Ska­la och hac­ka lö­ken. Mjuk­stek den i smör. Låt kall­na.

Kör färs, lök, per­sil­ja, salt, pep­par, ägg, fond, wor­ces­tershire­sås och se­nap i mat­be­re­da­ren.

Vic­ka upp sme­ten i en bun­ke. Ska­la och grov­riv po­ta­ti­sen. Ar­be­ta in po­ta­ti­sen i sme­ten för hand. Låt sme­ten stå till sig i ky­len i minst 1 tim­me.

For­ma sme­ten till 8 bif­far. Stek dem på bå­da si­dor i smör.

Tim­jan­lök: Ska­la och ski­va lö­ken tunt. Mjuk­stek lö­ken till­sam­mans med ol­ja och kryd­dor i en gry­ta i cir­ka 30 mi­nu­ter. Rör då och då. Det är vik­tigt att lö­ken in­te blir brynt, den ska smäl­ta ihop. Kne­pet är att lå­ta lö­ken ste­ka rik­tigt länge på svag vär­me.

Kryd­da med salt och pep­par.

3 4 5 6

Det här gott med stekt lök till bif­far­na. Här är kne­pet att lå­ta lök och kryd­dor ste­ka ex­tra länge på svag vär­me. TRA­DI­TIO­NELL. Skånsk se­naps­biff ­är gott ­t­ill­sam­mans med tim­jan­lök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.