Hur får jag till ­per­fek­ta nud­lar?

Jag äls­kar glasnu­delsal­lad men miss­lyc­kas all­tid med nud­lar­na, de blir ba­ra en en­da klump. Att ba­ra ta kallt vat­ten fun­kar in­te hel­ler. Jag be­hö­ver tips för att få per­fek­ta nud­lar. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO OVE LINDFORS SOFIE

Låt in­te nud­lar­na ko­ka upp ut­an ba­ra dra i upp­ko­kat vat­ten. Du kan tes­ta dig fram till ex­akt hur många mi­nu­ter, det är li­te en smak­sak hur ”crunchy” de ska va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.