Har ni tips på fin pre­sent?

Min sys­ter­dot­ter fyl­ler 18, hon äls­kar LE­VA & BO och är väl­digt in­red­nings­in­tres­se­rad. Vad ska jag kö­pa till hen­ne som jag vet att hon in­te kom­mer att trött­na på, som är tren­digt och som hon kan ha med sig res­ten av li­vet. Inga köks­pry­lar ba­ra! Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - CA­RI­NA

Det finns så myc­ket att väl­ja på, men var­för in­te en ljus­sta­ke i tid­lös svensk de­sign? Klas­sis­ka Lil­jan till­ver­kas av Skul­tuna och har länge va­rit en fa­vo­rit bland in­re­da­re och blog­ga­re. Nu finns den i sil­ver, helt un­der­bar, för 1 198 kro­nor.

KLAS­SI­KER. En ljus­sta­ke är all­tid en bra pre­sent. Lil­jan, till ­väns­ter på bil­den, till­ver­kas av Skul­tuna och är en tren­dig fa­vo­rit som hål­ler i läng­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.