BESTÄM DIG FÖR EN FÄRGSKA­LA

Leva & Bo - - Ljuvliga Rum -

ÅÅBe­stäm dig för en färgska­la till rum­met och fönst­ret. Vi har in­rett i tre oli­ka sti­lar: Det förs­ta rum­met går i ro­man­tis­ka to­ner i ro­sa, grått och vitt. Det and­ra rum­met har en ele­gant stil med blan­ka me­tal­ler mix­at med mar­mor, svart och plom­mon­li­la. Det tred­je rum­met har en här­lig gröns­ka med grö­na väx­ter och lju­sa ­naturmaterial. ÅÅSätt ljus på rum­met med fi­na ljus­sta­kar

och vack­ra lam­por. ÅÅSka­pa om­bo­nad käns­la med skö­na tex­tili­er i oli­ka ma­te­ri­al. Tänk sto­ra mat­tor, långa gar­di­ner och my­si­ga kud­dar. ÅÅIn­red med snitt­blom­mor och vack­ra väx­ter

som du sät­ter i fi­na va­ser och kru­kor. ÅÅSka­pa stil­le­ben i fönst­ret. Låt di­na fa­vo­rit

sa­ker va­ra blick­fång.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.