Se­kel­skif­tes­hem i Kö­pen­hamn

Här bor:

Leva & Bo - - Ljuvliga Rum -

Ka­ren Maj, 37, As­ke, 31, och de­ras fy­ra barn på 12, 7, 6, och 3,5.

I lä­gen­het byggd 1880 på 160 kvadrat­me­ter på Fre­de­riks­berg i Kö­pen­hamn.

Dri­ver fö­re­ta­get Anot­her ball­room som säl­jer konst, in­te­ri­ör och de­sign. Dess­utom in­re­der Maj och As­ke pri­va­ta hem och kon­tors­mil­jö­er.

anot­her­ball­room.

Var: Gör: Instagram:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.