PLANTERA TÄTT

Leva & Bo - - Höst I Trädgården -

1Pryd­nadskål, Bras­si­ca ole­ra­cea, har på se­na­re år seg­lat upp som en av hös­tens rik­ti­ga höj­da­re. Bla­dens ro­sa, grö­na och vi­ta ku­lö­rer blir star­ka­re ju kal­la­re det är. En ky­lig och fuk­tig ok­to­ber­mor­gon lig­ger vat­ten­drop­par och blän­ker på de kris­pi­ga bla­den. For­men är mjuk och rund vil­ket gör pryd­nadskå­len till en vac­ker ut­fyll­nad bland ljung, mi­ni­gra­nar och ­sil­ve­r­ek. Plan­te­ras de för sig är det många som gäl­ler. Blan­da fär­ger el­ler välj sam­ma ny­ans, plantera tätt, tätt i stör­re kru­kor, kärl el­ler lå­dor och du har ett rik­tigt snyggt och håll­bart ar­range­mang. Kan stå i al­la vä­der­streck och krä­ver ing­en ext­ra nä­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.