FIN HE­LA VIN­TERN

Leva & Bo - - Höst I Trädgården -

2Höst­ljung­en, Eri­ca gra­ci­lis, är en flerå­rig art, men i svenskt kli­mat är den ettå­rig. Den blom­mar i ro­sa, vi­ta el­ler pur­pur­fär­ga­de ny­an­ser. Höst­ljung­en kla­rar ett par mi­nus­gra­der och pas­sar ut­märkt att samplan­te­ra i hös­tar­range­mang, som här med ­cykla­men och mur­grö­na. För att plan­tor­na ska hål­la sig fi­na är det vik­tigt att de in­te tor­kar ut. Dä­re­mot gör det ing­et om de fry­ser ner, de står sig än­då fi­na över vin­tern, och tor­kar först in på vå­ren. Kan ­pla­ce­ras i bå­de sol och skug­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.