VAC­KERT FÄRGADE BLAD

Leva & Bo - - Höst I Trädgården -

3Alun­rot är en av de all­ra mest an­vänd­ba­ra ­väx­ter­na för höst­plan­te­ring­ar ef­tersom de har så vack­ra och le­van­de blad­verk. Det finns ett enormt ut­bud av oli­ka alun­sor­ter på mark­na­den som har blad i grö­na, li­me­fär­ga­de, bärn­stens­fär­ga­de och oli­ka vin­rö­da ny­an­ser. Fle­ra av sor­ter­na har ­mar­mo­re­ra­de blad med vack­ra teck­ning­ar i av­vi­kan­de färg. Alun­rot kan an­vän­das för att fyl­la ut i samplan­te­ring­ar, men fun­ge­rar ock­så ut­märkt på egen hand, gär­na fle­ra oli­ka ny­an­ser till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.