TRIVS I AL­LA LÄ­GEN

Leva & Bo - - Höst I Trädgården -

4He­be är vack­ra grö­na plan­tor som pas­sar i ur­nor, bal­kong­lå­dor och i kru­kan vid yt­ter­dör­ren på hös­ten. He­be är väl­digt lätt­pla­ce­rad ef­tersom den trivs i al­la lä­gen. Ef­tersom he­be i stort sett pas­sar till all­ting kan den stic­kas in där man har ett ”hål” i plan­te­ring­en. Höstreg­net som kan få en del and­ra väx­ter att rutt­na och skrump­na gör ba­ra he­ben än vack­ra­re ef­tersom det får de re­dan blan­ka bla­den att glän­sa ext­ra myc­ket! De fles­ta he­be över­vint­rar in­te i vårt kli­mat men de står fi­na länge.

BLAND­NING. Oli­ka he­be till­sam­mans ger en spän­nan­de struk­tur, som kan hål­la sig fin he­la vin­tern.

SAMPLAN­TE­RING. He­be till­sam­mans med höst­vädd, plät­tar i luf­ten och sil­ver­gir­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.