VAJAR FINT I VIN­DEN

Leva & Bo - - Höst I Trädgården -

5Pryd­nads­gräs är som all­ra vack­rast på hös­ten då fle­ra av sor­ter­na hun­nit ut­veck­la de­ko­ra­ti­va vip­por och ax. En del gräs­sor­ter på­ver­kas av sva­la­re ­tem­pe­ra­tu­rer och skif­tar i oli­ka färg­ny­an­ser. När grä­sen rör sig i vin­den ska­par de liv och rö­rel­se i plan­te­ring­en och de är enormt de­ko­ra­ti­va när snö och rim­frost fast­nar i ax och vip­por. Ett mås­te i nå­gon av höst­kru­kor­na!

FIN HÖJD. Grä­sen ska­par vo­lym och höjd, som är någ­ra av grun­der­na för lyc­ka­de plan­te­ring­ar.

I SOLLJUSET. Pryd­nads­gräs i oli­ka färg­ny­an­ser ger en vac­ker ef­fekt i träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.