FINNS I MÅNGA FÄR­GER

Leva & Bo - - Höst I Trädgården -

6Kry­san­te­mum har många an­vänd­nings­om­rå­den tack va­re att de oli­ka fär­ger­na på blom­man ger så oli­ka in­tryck. På hös­ten när na­tu­rens fär­ger är spra­kan­de gu­la, rö­da och oran­ge är det själv­kla­ra va­let en oran­ge kry­san­te­mum. Plan­tan är kom­pakt och fro­dig och blom­mor­na fyl­li­ga och var­ma i fär­gen. Li­ka fin in­om­hus som ut­om­hus.

ORAN­GE. I bu­ti­ken är det vik­tigt att väl­ja en ­kry­san­te­mum med många knop­par som tyd­ligt vi­sar färg och är på väg att slå ut.

FÄRGBLANDNING. Kry­san­te­mum blir fin till­sam­mans med väx­ter i and­ra fär­ger, som alun­rot och pryd­nadskål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.