”I hös­tas flyt­ta­de jag till slut ut min säng i det som egent­li­gen var en out­nytt­jad hall”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

för­va­ring. I hös­tas flyt­ta­de jag till slut ut min säng i det som egent­li­gen var en out­nytt­jad hall. Mitt fö­re det­ta sov­rum blev till barn­rum. En lös­ning som jag trod­de skul­le bli ett okej al­ter­na­tiv för att kun­na bo kvar li­te läng­re, vi­sa­de sig bli su­per­b­ra.

NU UT­NYTT­JAS BÅ­DE kvadrat- och ku­bik­met­rar­na till max. Den per­son­li­ga triv­seln är väl­digt vik­tig för Ka­ta­ri­na. Den om­bo­na­de käns­lan har hon ska­pat ge­nom ett per­son­ligt ur­val av böc­ker, konst- och de­sign­fö­re­mål. De djärvt ta­pet­se­ra­de väg­gar­na som går från kö­ket upp ge­nom trap­pan till det and­ra vå­nings­pla­net är ett ­spän­nan­de in­slag.

Emel­lanåt fan­ti­se­rar Ka­ta­ri­na om att flyt­ta vi­da­re men det stan­nar vid fan­ta­si­er. Hon har egent­li­gen in­te bråt­tom att flyt­ta nå­gon­stans ba­ra för flyt­tan­dets skull. Och att flyt­ta ut­an­för sitt äls­ka­de Mal­mö finns in­te på kar­tan.

10 NY SOVPLATS

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.