Sku­ren käl­lar­frans­ka

Leva & Bo - - Gott & Snabbt -

Cir­ka 24 styc­ken • 75 g smör • 5 dl mjölk • 50 g jäst • 2 tsk salt • 2 tsk strö­soc­ker • 1 dl ve­tek­li • 12–13 dl ve­te­mjöl

Smält smö­ret och häll i mjöl­ken, värm tills degväts­kan är 37 gra­der. Smu­la ner jäs­ten i en deg­blan­da­re och häll på degväts­kan. Blan­da i salt, soc­ker och ve­tek­li.

Ar­be­ta in ve­te­mjö­let li­te i ta­get, ar­be­ta de­gen smi­dig i någ­ra mi­nu­ter. Sätt plast­fo­lie över bun­ken el­ler lägg på en bak­duk. Låt de­gen jä­sa i 30 mi­nu­ter.

Sätt un­der ti­den ug­nen på 250 gra­der.

Vänd upp de­gen på lätt mjö­lat bak­bord. De­la upp de­gen i två bi­tar. For­ma var­je bit till en längd, cir­ka 4–5 cen­ti­me­ter tjock. Skär upp bi­tar, cir­ka 3 cen­ti­me­ter bre­da och cir­ka 24 styc­ken. Rul­la in­te ihop bi­tar­na ut­an låt dem va­ra som de är för att få det rät­ta, li­te kan­ti­ga, ut­se­en­det.

Lägg bi­tar­na på plå­tar med bak­plåts­pap­per och lägg över bak­du­kar. Låt jä­sa i yt­ter­li­ga­re 30 mi­nu­ter.

Gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 6–8 mi­nu­ter. Låt brö­den sval­na på ett gal­ler un­der bak­duk.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.