Råg­bröd med fil­mjölk & rus­sin

3

Leva & Bo - - Gott & Snabbt -

1 bröd • 2 ½ dl råg­mjöl • 2 ½ dl råg­sikt • 1 tsk salt • 2 tsk bikar­bo­nat • 1 tsk anis­frön, mal­da i mor­tel • ¾ dl rus­sin • 3 dl fil­mjölk • ½ dl mörk bröd­si­rap

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj en av­lång bröd­form som rym­mer cir­ka 1 li­ter.

Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser

1 2

i en skål. Blan­da fil­mjölk och si­rap i en se­pa­rat skål.

Rör ihop al­la in­gre­di­en­ser. Lägg sme­ten i for­men, jäm­na till ytan och strö över li­te grovt råg­mjöl.

Gräd­da brö­det på fal­sen längst ner i ug­nen i cir­ka 1 tim­me.

Ta ut for­men, gräd­da even­tu­ellt yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter ut­an for­men om brö­det känns li­te ogräd­dat ned­till.

Låt brö­det sval­na på ett gal­ler un­der bak­duk.

4 5 6

SAFTIGT BRÖD. Fil­mjölk och bikar­bo­nat är grun­den i de enk­las­te rö­ra ihop­brö­den – dess­utom sma­kar de fan­tas­tiskt.

BOK­TIPS. Re­cep­ten är häm­ta­de från vår kok­bok ”Ba­ka enk­la bröd”. Finns att kö­pa på Ad­li­bris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.