Var kan jag hit­ta printsen?

Hej! I LE­VA & BO num­mer 38 vi­sa­de Ed­die Fisher sitt myc­ket stil­ful­la hem. Hon läm­nar en hel del in­for­ma­tion om in­köp, men jag sak­nar in­for­ma­tion om printsen ovan­för säng­en i sov­rum­met. Finns det nå­gon möj­lig­het att få ve­ta var bil­der­na kan kö­pas? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - FO­TO CA­RO­LI­NE TENGEN MVH GU­NIL­LA SVENS­SON

Vår re­por­ter sva­rar att printsen i sov­rum­met har Ed­die gjort själv. Bil­der­na är in­spi­ra­tions­bil­der som hon har prin­tat ut från pin­te­rest och ra­mat in – smart tips!

HAR­MO­NISKT. Ljust och luf­tigt sov­rum hem­ma i Ed­die Fi­schers ked­je­hus i Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.