NY SE­RIE KE­RA­MIK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kän­da form­gi­va­ren Li­sa Lars­son är ak­tu­ell med nya ser­vi­sen Fågel blå som finns i fem de­lar och med en till­hö­ran­de bric­ka, från 129 kro­nor, Cer­ve­ra.

SUCCÉMÖNSTER. Belinda Wigerfelt och hen­nes kol­le­ga Ca­ro­li­ne Me­lin har häm­tat in­spi­ra­tion från art déco när de har de­sig­nat mönst­ren till si­na pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.