VAC­KERT I LI­LA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Inred med hös­tens färg i sov­rum­met. Pås­la­kan i fin bo­mulls­kva­li­tet, 1 595 kro­nor, Dir­ty li­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.