SAM­LA PÅ MYRAN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En ju­bi­le­ums­ver­sion av Ar­ne Jacob­sens klas­sis­ka stol som säljs till sep­tem­ber näs­ta år, sits i grått ek­fanér och brons­fär­ga­de ben, 4 690 kro­nor, Ohls­son & Gert­hel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.