Tren­digt i sammet

Leva & Bo - - Shopping - Av EMMY LUND­STRÖM

7 330 kro­nor, De­sign by us. med fran­sar, 279 kro­nor, Mio. i tvät­tad sammet, 180 260 cen­ti­me­ter, 1 799 kro­nor, El­los. Blom­mig 50 50 cen­ti­me­ter, 199 kro­nor, Hem­tex. i sammet, 2 495 kro­nor, Jo­tex. Be­et­le från Gu­bi, 9 390 kro­nor, ­Ols­son & Gert­hel. 11 799 kro­nor, El­los. som ock­så kan an­vän­das som ­fot­pall, 1 499 kro­nor, El­los. 260 260, 1 695 kro­nor, EM.

Över­kast,

pryd­nads-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.