STOR MAT­TA OCH FÄRG­STARK SOF­FA

Leva & Bo - - Romantiskt -

ÅÅSka­pa ett vac­kert och har­mo­niskt var­dags­rum med få ut­val­da smut­si­ga pa­stel­ler. Ro­sa, li­la och tur­kost känns helt rätt just nu. ÅÅEn stor mat­ta ger rum­met en lyx­ig och om­bo­nad käns­la. Nu finns det mas­sor av fi­na mat­tor i bu­ti­ker­na som har oli­ka ni­våskill­na­der vil­ket ger mat­tan ett läc­kert möns­ter. Det ska­par en mat­ta med myc­ket liv och fi­na färg­ny­an­ser. ÅÅVå­ga väl­ja en färg­stark sof­fa! Var­för in­te en

li­la sof­fa? ÅÅHelt rätt just nu är att in­re­da med sta­ty­er

i oli­ka for­mer och ut­tryck. ÅÅGör fi­na stilleben med fle­ra vaser och oli­ka snitt­blom­mor. Än finns det fi­na höst­väx­ter i träd­går­den.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.