FURUBASTU I FUNKISSTIL

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

1Bastustu­ga i funkisstil på 15 kvadrat­me­ter som är till­ver­kad av sen­vux­en fu­ra. Det skjut­ba­ra glas­par­ti­et är av här­dat iso­lerglas. Ett kom­plett ka­min­pa­ket kan kö­pas till och det går att väl­ja mel­lan tre oli­ka till­be­hör­spa­ket till re­lax­de­len. Från 49 900 kro­nor.

ba­se­co.se.

Pris: Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.